ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

1 เดือน

24 ชั่วโมง 

3,850 บาท

เดือน

72 ชั่วโมง

11,500 บาท

6 เดือน (วีซ่าการศึกษา)

144 ชั่วโมง

22,500 บาท

1 ปี (วีซ่าการศึกษา)

288 ชั่วโมง

42,500 บาท

6 เดือน บุฟเฟ่ต

25,000 บาท

1 ปี บุฟเฟ่ต

45,000 บาท

หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ช่วงละ 2 ระดับ

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่าน การเขียน และการฟัง แต่ละช่วงจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน นักเรียนสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้

1. ระดับเบื้องต้น

2. ระดับเริ่มเรียน

3. ระดับกลางตอนต้น

4. ระดับกลาง

5. ระดับกลางตอนปลาย

6. ระดับสูง

WLT Open House 2018.(5184 x 3456).18.08.
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

40 ชั่วโมง

6,500 บาท

เรามีความหลากหลายของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างมืออาชีพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ รับประกันผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

 • TOEIC

 • TOEFL

 • IELTS

 • GED

 • SAT

 • CMU-eTEGS

 • English for Business

JL United6.jpg
การเรียนแบบตัวต่อตัว

30 ชั่วโมง

18,000 บาท

เรียนรู้ตามต้องการของคุณ  เราจะออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมโดยเฉพาะเพื่อเป้าหมายภาษาอังกฤษของคุณ คุณสามารถเรียนตัวต่อตัวหรือพาเพื่อนมาเรียนกับคุณ  เรียนกับเพื่อนเพิ่มเติมบุคคลละ 100 บาทต่อชั่วโมง

 

สามารถเน้นทักษะ:

 • การพูด

 • การฟัง

 • การอ่าน

 • การเขียน

 • เตรียมการทดสอบ

Study TOEIC2.jpg